top of page
FRONT.jpg
U Srbiji za samo 999,99 rsd
(10
€)

plus troškovi dostave servisa Post Express

Evropa i ex YU za samo 25 €

FREE SHIPPING

Reč autora:

Pojam „rudiment“ predstavlja osnovu, zametak, početak; temeljni pojam o nečemu, osnovno znanje. Rudimente na dobošu predstavljaju kratke ritmičke figure i šabloni koji čine osnovu složenijih ritmičkih figura i sola. Udruženje američkih perkusionista PAS (Percussive Art Society) usaglasilo je 1984. godine listu od 40 rudimenata koja se ustalila a važi i danas. Ova knjiga obrađuje upravo ovu listu i njene elemente.

 

Knjiga sadrži 120 različitih vežbi koje u 8 poglavlja i na 24 strane obrađuju sledeće:

  • pojedinačne udarce (One Handed Exercises);

  • naizmenične udarace (Single Stroke Roll);

  • tremolo (Multiple Bounce Roll);

  • duple udarce (Double Stroke);

  • nizove duplih udaraca (Double Stroke Roll);

  • kombinacije pojedinačnih i duplih udaraca (Diddle Rudiments);

  • rudimente sa jednostrukim predudarcem (Flam Rudiments);

  • rudimente sa duplim predudarcem (Drag Rudiments).

Rudimenti se često doživljavaju kao suvoparno i čisto tehničko znanje. Cilj ove knjige je da prikaže njihovu upotrebu u muzičkom kontekstu. Vežbe u ovoj knjizi potiču jednim delom iz moje pedagoške prakse a drugim delom su izbor koji sam sačinio iz materijala koji sam upoznao tokom svog obrazovanja. Osmišnjene su sa ciljem da rudimente približe na jedan postupan i dobro pripremljen način. Osnovni kriterijum pri izboru vežbi zajednički za sve vežbe koje će se naći u ovoj knjizi bio je praktičnost i primenjivost.

Master muzički umetnik

Goran Evetović

saznaj više doboš
Naruči doboš
Naruči svoj primerak 
Ovom prilikom naručujem:

Vaša narudžba je  poslata!

Napomena: (Evropa, ex YU) slanje preporučenom pošiljkom, poštarina je uračunata u cenu. Plaćanje karticom ili putem PayPal-a.

bottom of page