top of page
DV778529.jpg

ZA POLAZNIKE

Zadaci i ciljevi seminara:

 

Zadaci seminara su da kroz praktične primere obradi sve navedene teme i bude jednostavan i praktičan vodič za bubnjare koji ne moraju nužno biti bubnjari sa završenom školom da bi se bavili uspešno ovim poslom.

 

Ovaj zanat, kao i svaki drugi, sadrži u sebi praktična znanja i vešine koje bi svaki bubnjar vremenom i upornim radom i samoedukacijim morao da savlada ukoliko bi želeo da se ovim poslom bavi ozbiljno.

 

Cilj ovog seminara je da na jednom mestu objedini moje lično dugogodišnje akademsko i praktično iskustvo i tako reći, skrati put i napravi prečicu za sve one kojima je ovaj seminar namenjen. On kao takav ne predstavlja jedini mogući način i pristup ovim temama nego je skup mojih iskustava i saznanja koja su proverena u mojoj dosadašnjoj izvođačkoj i pedagoškoj praksi.

Teme seminara i plan obrade

 

Prvi dan:

 

 • Ergonomija sedenja i podešavanja seta bubnjeva. Da li ste se pravilno namestili za setom bubnjeva?

 • Štimanje bubnjeva i kvalitetan ton. Razni pristupi štimanja i ozvučavanja. Kako podesiti i ozvučiti bubanj?

 • Osnovni principi pravilnog udarca, načini držanja palica i sviranja pomoću pedala kao i  proizvodnja tona kod udaračkih instrumenata. Kako svirati glasno i jasno bez umaranja?

 

 • Pravi rudimenti. Koja su to četiri osnovna udarca na bubnjevima? 

 

 • Ujednačavanje i izjednačavanje ruku na bubnjevima. Koji je značaj i koji su pristupi da se to postigne?

 

 • Rad sa metronomom. Da li možemo bez njega?

 

 • Vežbanje (brzina, pokretljivost, izdržljivost) Kako da najbrže stignemo do rezultata?

 

 • Naizmenični udarci, dupli udarci, jednostruki i dvostruki predudarac i virbl. Šta čini osnovu sviranja na bubnjevima?

 

Drugi dan:

 

 • Dinamika i njen značaj. Šta sve znači dinamika u muzici?

 

 • Osnovne notne vrednosti i značaj savladavanja notnog pisma. Da li bubnjar treba da zna da čita note?

 

 • 40 rudimenata i njihova primena u konkretnim muzičkim primerima. Koji su to rudimenti sa ove liste koje svaki  bubnjar treba da zna?

 • Poznavanje osnovnih muzičkih stilova. Pristup sviranju razlicitih muzičkih stilova i njihove osobenosti kroz praktične primere. Koji su najvažniji ritmovi koje svaki bubnjar treba da zna?

 

 • Odnos elemenata u okviru seta bubnjeva i interpretacija. Kako da dobar ritam zazvuči dobro?

 

 • Principi sviranja u bendu. Šta je uloga i zadatak dobrog bubnjara? Kako svirati muzikalno i funkcionalno?

 

 • Prelazi, (drum fill) kratka sola. Šta je dobar prelaz i kako ga osmisliti?

 

 • Personaliti- Šta sve čini dobrog bubnjara a ne vežba se za instrumentom?

 

 

Šta će svaki polaznik naučiti tokom seminara?

 

Svaki polaznik će naučiti ili steći uvid u sledeća saznanja:

 • Kako da pravilno postavi set bubnjeva i da se za setom postavi na način koji će mu omogućiti da svira lako i na način koji ne ugrožava njegovo zdravlje.

 • Kako da iz svog instrumenta pravilnim podešavanjem izvuče maksimum.

 • Kako da pravilno svira koristeći princip maksimalnog postignuća uz minimum umaranja.

 • Kako da ujednači svoje ruke i shvati značaj ove veštine na udaračkim instrumentima.

 • Nauči načine rada sa metronom i usvoji principe vežbanja i shvati proces savlađivanja mehaničkih veština.

 • Razume šta čini osnovne udarce i sastavne elemente sviranja na bubnjevima.

 • Razume pojam dinamike i može da ga primeni u praksi.

 • Nauči da izvodi i čita osnovne notne vrenosti i shvati značaj savlađivanja notnog pisma.

 • Nauči koje od 40 standardizovanih rudimenata neizostavno mora znati.

 • Nauči osnovne muzičke stilove i njihove ritmičke karakteristike potrebne svakom bubnjaru kojem je ovaj seminar namenjen.

 • Shvati šta je najvažniji i osnovni zadatak bubnjara u bendu i nauči način da ga uspešno ispuni.

 • Nauči kako i na osnovu čega može da napravi kratka sola, prelaze (drum fill) tako da ona budu u skladu muzikom koju svira.

 • Nauči koje ljudske osobine i crte krase ljude koji su uspešni i traženi u oblastima muzičke industrije. Koliko je bitno biti ne samo “dobar muzičar” nego i “dobar čovek”

bottom of page